overlay

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Güncellenmiştir.

         29.07.2020 tarih ve 23642684- 010.06.01-1136  sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Covid -19 Corona Virüs Hastalığı Pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Covid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapılmıştır. 
        1- Muayene, tüm işlemler, Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil olmak üzere S908115 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedeli 220 TL. S908116 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu işlem bedeli 30 TL olarak belirlenmiştir. 
        2- Fiyatlara sağlık turizmi kat sayısı uygulanmayacaktır. 
        3- Test bedellerinin tahsilatı numunenin alındığı sağlık hizmet sunucusu tarafından yapılacaktır. 
        4- İşleme başlanılmış, ücreti daha önce belirtilen banka hesabına yatırılmış veya doğrudan ödemesi yapılmış testler için 29.07.2020 tarih ve 23642684- 010.06.01-1136  sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi fiyat ve usulleri geçerli olacaktır.    

           

    (Ek-2 ve Ek-2A listelerinde yapılan değişiklikler listeler üzerinde kırmızı yazı ile gösterilmiştir. )

MAKAM OLUR'U


EK-1  FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ

EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ


EK-3 İŞLEM PUANINA DÂHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEME LİSTESİ

EK-4 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ

EK-5 ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU ÜCRETLENDİRMESİ BİLGİ ONAM FORMU


EK-6- TÜRKÖK YURTDIŞI FİYAT TARİFESİ


EK-7 DENEYSEL HAYVANLAR FİYAT LİSTESİ

EK-8 HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ