Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Hastalıklar Listesinde Karşılığı Olmayan Durumlarda Rapor Düzenlemeye Yetkili Hastaneler
28 Eylül 2021


Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin “Ek Madde 3-Hastalıklar Listesinde karşılığı bulunmayan vakalara ilişkin nihai karar yetkisi” başlığı altında; “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden sevk edilmek kaydıyla Hastalıklar Listesinde karşılığı bulunmayan vakalar ile bu Yönetmeliğin 47’nci maddesi kapsamında gereken nihai kararları vermek üzere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen A-I grubu Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Bünyesinde komisyonlar oluşturulur." hükmüne istinaden yetkilendirilen hastane listesi ektedir.


Üst yazı için tıklayınız.......

Hastalıklar Listesinde Olmayan Tanılarda Karar Vermeye Yetkili Hastaneler