overlay

Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Kapsamında Hastalıklar Listesinde Karşılığı Olmayan Durumlarda Rapor Düzenlemeye Yetkili Hastaneler


Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin “Ek Madde 3-Hastalıklar Listesinde karşılığı bulunmayan vakalara ilişkin nihai karar yetkisi” başlığı altında; “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden sevk edilmek kaydıyla Hastalıklar Listesinde karşılığı bulunmayan vakalar ile bu Yönetmeliğin 47’nci maddesi kapsamında gereken nihai kararları vermek üzere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen A-I grubu Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Bünyesinde komisyonlar oluşturulur." hükmüne istinaden yetkilendirilen hastane listesi ektedir.


Üst yazı için tıklayınız.......

Yetkili Hastaneler Listesi için tıklayınız.....