Özel ve Üniversite Hastanelerinin TİG Veri Sistemine Veri Göndermesi Hakkında Resmi Yazı.ÖNEMLİ!!!
11 Aralık 2014

Bilindiği üzere, Bakanlığımız tarafından özel ve üniversite hastanelerine yönelik TİG çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda  klinik kodlamacı yetiştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmiş ve Eylül 2013 itibariyle veri gönderme zorunluluğu başlamış, konu genelge ile duyurulmuştur.

TİG çalışmalarının sürekliliği açısından özel ve üniversite hastanelerinin gerekli özeni göstermesi, tam ve zamanında  hasta verilerini sisteme göndermeleri gerektiği hususu hastane yöenetimlerine önemle duyurulur.

Resmi Yazı