TİG Çalışmaları ve Veri Gönderimi Hakkında Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerine Yönelik Resmi Yazı.ÖNEMLİ!!!
11 Aralık 2014

Bilindiği üzere, TİG çalışmaları için Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli altyapı çalışmaları yapılmış ve TİG sistemine dahil olan Bakanlığımıza bağlı hastanelerde klinik kodlamacı personel yetiştirilmiştir. TİG Çalışmaların sürekliliği için veri gönderimi büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin Genel Sekreterlikler ve hastane yönetimleri düzeyinde alınması gerekmektedir. Söz konusu çalışmalar ve veri gönderimi ile ilgili resmi yazı hazırlanmıtır.

Resmi Yazı