Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
22 Aralık 2021

              
 

 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 21.01.2021 tarih ve 23642684- 010.99-133 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi ve ekleri yürürlüğe konulmuştur.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde 16.12.2021 tarih ve 23642684-010.04-2336 sayılı Makam Olur'u ile değişiklik yapılmıştır.