Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (Güncel)
08 Eylül 2022


3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

05.09.2022 tarih veE-23642684-407.03-1637 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılmıştır.

Not: İlk yayında Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde S908116 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu  işlem fiyatı 155 TL olarak hatalı girilmiştir. İşlemin fiyatı 15 TL olması gerektiğinden 08.09.2022 tarihinde düzeltme yapılmıştır. 

Makam Olur'u

Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları

Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi.

EK-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

EK-6- TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi

EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi

Ek-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesi