Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik Yapılmıştır.
31 Mart 2023


3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.
            
01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 23.01.2023 tarih ve 3642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur'u ile yürürlükten kaldırılarak güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur. 
AÇIKLAMA :Anti-Musk Antikor Testi (Serumda)’nin kodu S908095 olarak değiştirilmiştir. 

30.03.2023 tarihli ve E-23642684-407.03-212283953 sayılı Makam Olur'u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 03.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 


Makam Olur'u

Makam Olur'u Değişiklik

Ek-1 Fiyat Tarifeleri Usul Ve Esasları

Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

EK-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

EK-6- TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi

EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi

Ek-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesi