Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi
11 Eylül 2023


         3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 23.01.2023 tarih ve E-23642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

        Bu bağlamda sahadan alınan talepler ve yapılan çalışmalar neticesinde tarifede güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 07.09.2023 tarih ve E-23642684-407.03-223835383 sayılı Makam Oluru ile yapılan değişiklikler 11.09.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. 

EK-1 Fiyat Tarifeleri Usul Ve Esasları

EK-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

EK-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi

EK-3 İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler

EK-4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi

EK-5 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgi Onam Formu

EK-6- TÜRKÖK Yurtdışı Fiyat Tarifesi

EK-7 Deneysel Hayvanlar Fiyat Listesi

EK-8 Halk Sağlığı Laboratuvarları Fiyat Listesi


İletişim Numarası: 312 585 15 36- 471 50 32- 471 78 07