Erişkinler İçin Engellilik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliklerin Uygulanması Konulu 2019/06 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
28 Eylül 2021


Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için e-Rapor uygulamaları da göz önünde bulundurularak engelli sağlık kurulu raporları hakkında Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in ne şekilde uygulanacağına dair 2019/06 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur.


Genelge için Tıklayınız….


Genelge eki için Tıklayınız…


FIM Ölçek Formu için Tıklayınız...