Tanıya Dayalı Hastalık Sınıflandırması Sisteminin Pilot Uygulamasına Yönelik Olarak Pilot Hastanelerin Seçimi ve Değerlendirilmesi

15 Mayıs 2019