2020/2 Sayılı 2018-30 sayılı Genelgede Değişiklik yapılması Hakkında Genelge
28 Eylül 2021

2018/30 Sayılı "Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı" konulu Genelge'de 2020 yılı itibariyle değişikliğe gidilmiş olup güncel hali için tıklayınız.

2018/30 Genelge eski hali için tıklayınız.