ARALIK 2013
22 Nisan 2015

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan hastanelerin Aralık 2013 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 
 
 

Aralık 2013 Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Aralık 2013 Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu

Aralık 2013 Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Aralık 2013 TİG Dağılım Tablosu