2018-30 Sayılı Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı Konulu Genelge

28 Eylül 2021