Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Hakem Hastane Listeleri
17 Ekim 2023


        30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan; Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge’de sahadan gelen geri bildirimler e-rapor sistemi gereksinimleri ve üst mevzuatlarda yapılan değişiklikler sonucunda düzenleme yapılması uygun değerlendirilmiştir. 

      20.10.2020 tarih ve 54567092-010.04-4959 sayılı Makam Olur’u ile Sağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge yürürlüğe konulmuştur.  Değişiklikler  ağlık Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge'ye işlenmiştir. 
     09.09.2021 tarihli değişiklik ile maluliyet raporları ve çalışma gücü kaybı raporlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 


        20.10.2020 tarihli Makam Olur'u ve Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge 

         09.09.2021 tarihli Makam Olur'u

        Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

        SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (10.10.2020 ve 09.09.2021 Değişiklikleri İşlenmiş)

        EK-12 Hakem Hastane Listesi (İlk İtiraz Merci)

        EK-13- Bölge Hakem Hastane Listesi

      Diğer Ekler için TIKLAYINIZ.

İletişim: 458 50 22/28/30/32 -471 78 07-585 15 36