OCAK 2014
22 Nisan 2015

 Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yayınlanan hastanelerin Ocak 2014 Dönemi TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 
 
 

Ocak 2014 Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Ocak 2014 Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu

Ocak 2014 Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Ocak 2014 TİG Dağılım Tablosu