ARALIK 2014
22 Nisan 2015

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarının etkin ve aksamadan yürütülmesi hastaneler tarafından zamanında, tam ve doğru verilerin gönderilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Aralık 2014 Dönemine ait TİG sistemine gönderdikleri verilerle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 

Aralık 2014 Kamu Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu

Aralık 2014 Özel Hastaneler TİG Veri Gönderim Durumu

Aralık 2014 Üniversite Hastaneleri TİG Veri Gönderim Durumu