overlay

TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikası Uzaktan Eğitimi İçin Profil Bilgileri Güncelleme. Acele ve Günlüdür!

06/10/2015 tarihli ve 888 sayılı Makam  onayı ile yürürlüğe giren TİG (Teşhis İlişkili Gruplar)Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında;mevcut klinik kodlayıcılara yönelik TİG (Teşhis İlişkili Gruplar)Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programının uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde uzaktan eğitim programı başlatılacaktır. Söz konusu sertifikalı eğitim programı sonrası eğitimi tamamlayanlar için sertifikasyon sınavı düzenlenecek olup, kullanıcı kayıtları da sınav sonucuna göre güncellenecektir.

TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikası Uzaktan Eğitimine katılacak olan daha önce (06/10/2015 tarihi öncesi) TİG Temel Klinik Kodlama Eğitimine katılmış ve şifre tanımlaması yapılmış olan klinik kodlayıcıların TİG Panel Uygulamasında yer alan Klinik Kodlayıcı Profil Düzenleme alanındaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlemeleri gerekmektedir.

TİG Uzaktan Eğitim Modülüne giriş için gerekli olan şifreler klinik kodlayıcıların e-posta adreslerine gönderileceği için bilgilerin doğru bir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikası Uzaktan Eğitimi katılacak olanların  29 Mart 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar profil bilgilerinin kontrol edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikası Uzaktan Eğitimi detayları ile ilgili bilgiler ayrıca duyurulacaktır.


Saygılarımızla.


NOT: TİG Klinik Kodlayıcı Sertifika Standarları  Madde 
6 ; "KATILIMCILAR YE NİTELİKLERİ Kamu, özel ve üniversite hastaneleri TİG Klinik Kodlama Biriminde çalışan veya çalışacak olan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Ait Yönetmelik" te belirtilen sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları katılabilir."  hükmüne göre TİG Klinik Kodlayıcı Sertifika Eğitim Programına katılabilecek personel ile ilgili şartların taşınması gerekmektedir.