overlay

TİG Veri Gönderimi ve TİG Dönem Kapatma Takvimi Hakkında Duyuru!!!


Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmalarında, ilgili dönem içinde taburcu işlemi tamamlanan bütün yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve klinik kodlayıcıların da gelen dosyaları zamanında TİG Veri Giriş Sistemine girmeleri gerekmektedir. Yapılan incelemelerde her ay düzenli olarak tüm hastaneler (kamu,özel ve üniversite hastanelerinin) tarafından gönderilmesi gereken TİG verilerinin bazı hastanelerce eksik yada hiç gönderilmediği tespit edilmektedir. Bilindiği üzere; daha önce TİG veri sistemine tüm hastanelerin verilerini eksiksiz bir şekilde göndermeleri gerektiği genelge ve resmi yazılarla bildirilmiştir. TİG sistemine veri gönderme hususunda tüm hastane yönetimlerinin gerekli tedbirleri almaları ve süreç takiplerini yapmaları gerekmektedir.
    

Dönem verilerinin tamamının sisteme girişlerinin yapılması adına TİG çalışmaları kapsamında veri gönderimi için dönem kapatma uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda ; 2018 Yılı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Veri Gönderimi Dönem Kapatma Takvimi” oluşturulmuştur.
   

Hastanelerden tarafından TİG verilerinin (yatan hasta, günübirlik, BBAG, İBAG) gönderimi konusunda aşağıda yer alan dönem kapatma takvimine riayet edilmesi hususu;
    

Önemle rica olunur.Resmi Yazı

2018 Yılı TİG Veri Gönderimi Dönem Kapatma Takvimi