7104 sayılı Kanun’un 17. Maddesinin (375 sayılı KHK Ek Madde 22) Uygulanması Hakkında Duyuru
30 Aralık 2020

7104 sayılı Kanun’un 17. Maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 22. Madde gereği Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı olarak atanmış olanlar ile Orgeneral/Oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre almakta olanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hizmet sunucularına başvurularında MEDULA’dan provizyon alınmayacağı Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esaslar ile Eki Fiyat Tarifelerine göre kesilen faturalar ilgili kuruma fatura edileceği hakkında duyuru için tıklayınız.