TİG Veri Giriş Ekranının ve TİG KDS' nin "HTTPS" Protokolüne Geçişi Hakkında Duyuru
30 Aralık 2020

Duyuru:

Bilgi güvenliği politikası gereği, sunucu ile istemci (yani kullanıcı) arasındaki veri akışının şifrelenip, sistemin daha güvenli hale getirilmesi için "https" protokolü üzerinden erişim yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla https protokolü üzerinden yayın yapmak için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. 

Yönlendirme otomatik olacak şekilde konfigüre edilmiş olup bazı tarayıcılar desteklemediği için klinik kodlamacılar ve  İl Sağlık Müdürlüğü TİG Birim Sorumluları adres satırına https://tigsb.saglik.gov.tr/TIGAPP yazıp sisteme giriş yapabilir.

Ayrıca TİG KDS içinde aynı güvenlik protokolüne geçilmiş olup İl Sağlık Müdürlüğü TİG Birim Sorumluları ve Hastane TİG Yöneticisi personel  https://tigkds.saglik.gov.tr/ adresinden giriş sağlayabilir.