TİG Veri Gönderimi Hakkında Resmi Yazı!!!
30 Aralık 2020


Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmalarında, ilgili dönem içinde taburcu işlemi tamamlanan bütün yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve klinik kodlayıcıların da gelen dosyaları zamanında TİG Veri Giriş Sistemine girmeleri gerekmektedir. Yapılan incelemelerde her ay düzenli olarak hastaneler tarafından gönderilmesi gereken TİG verilerinin bazı hastanelerce eksik yada hiç gönderilmediği tespit edilmektedir. Bilindiği üzere; daha önce TİG veri sistemine tüm hastanelerin verilerini eksiksiz bir şekilde göndermeleri gerektiği genelge ve resmi yazılarla bildirilmiştir. TİG sistemine veri gönderme hususunda tüm hastane yönetimlerinin gerekli tedbirleri almaları ve süreç takiplerini yapmaları gerekmektedir.

Hastaneler tarafından TİG verilerinin (yatan hasta, günübirlik, BBAG, İBAG) gönderimi konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerektiği hususu;

    

Önemle rica olunur.

Resmi Yazı