TİG Veri Giriş Sistemi Hasta Kimlik Alanlarının Doldurulması Hakkında Önemli Duyuru
30 Aralık 2020

Vatandaşlar için;

Vatandaşımız olan hastalarda uyruk tipi “Vatandaş ve T.C. kimlik numarası kısmına T.C. kimlik numarası, Hasta kimlik numarası kısmına tekrarT.C. kimlik numarası,  olarak kayıt yapılması gerekmektedir.

Sanal Bebekler için;

Sanal yeni doğan bebeklerde hastalarda uyruk tipi “Yeni Doğan ve T.C. kimlik numarası kısmıboş Hasta kimlik numarası kısmına Anne T.C. kimlik numarası girilerek kayıt yapılması gerekmektedir.

Yabancılar için;

Yabancı olan hastalarda uyruk tipi “Yabancı ve T.C. kimlik numarası kısmıboş Hasta kimlik numarası kısmınaoturma ve/veya çalışma izni almış kişiler içinNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden tahsis edilen Yabancı kimlik numarası yoksa pasaport numarasıgirilerek kayıt yapılması gerekmektedir.

Mülteciler için;

Mülteci olan hastalarda uyruk tipi “Mülteci Kayıt ve T.C. kimlik numarası kısmıboş Hasta kimlik numarası kısmınageçici kimlik numarasıgirilerek kayıt yapılması,


Kimlik bilgisine hiçbir şekilde erişme imkanı bulunmayan kişiler için;

Kimliğine hiçbir şekilde ulaşılamayan kim olduğu bilinmeyen vatandaş veya yabancı veya da mülteci olan hastalarda uyruk tipi “Kimliksiz ve T.C. kimlik numarası kısmıboş Hasta kimlik numarası kısmınaTaburcu tarihi(GGAAYYYY)- ÇKYS Kodu-Protokol No girilerek kayıt yapılması gerekmektedir.

“ÇKYS Kodu-Tarih-Kimliksiz Sıra No” girilirken örnek olarak şöyle girilmelidir:

100 ÇKYS kodlu hastaneden 31 Aralık 2018 tarihinde taburcu olmuşkimliği olmayan ve kimliğine erişme imkanı olmayan Y10000protokolnumarahasta için Uyruk tipi “Kimliksizolmalı ve hasta kimlik numarası kısmına31.12.2018-100-Y10000 girilmelidir.


Yeni Doğan Sanal Yatışlarında;

Anne ile bebeğin kaydının anlaşılması için mutlaka anne protokol numarasının (Yatış No) sonuna tekil doğumsa –B1 ve çoğul doğumlarda birinci bebek için –B1, ikinci bebek için–B2, üçüncü bebek için–B3, dördüncü bebek için –B4vb. eklenmelidir. Örneğin ikiz canlı doğum gerçekleştiren bir annenin yatış protokol numarası Y20000 ise sanal olarak 1. bebeğin yatış protokolü Y20000-B1, 2. bebeğin yatış protokolü Y20000-B2 olmalıdır.


Hastanelerin TİG sistemine hasta kayıtlarında bu hususları dikkate almaları önemle rica olunur.