2019 Yılı TİG Veri Gönderim Takvimi Yayımlandı!!!
30 Aralık 2020


Bakanlığımız tarafından ulusal ve uluslararası istatistik kuruluşlarının (TÜİK, OECD, EUROSTAT, vb.) talep ettikleri sağlık istatistiklerinin oluşturulması, sağlık politikalarının geliştirilmesi, hekim ve hastane performansı ölçümü, hastane hak edişlerinin hesaplanması, sağlık insan gücü planlaması, sağlık araştırma ve planlamalarında kullanılmak üzere Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları yürütülmektedir.

TİG veri girişlerinin yapılması sürecinde ; taburcu işlemi tamamlanan bütün yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve klinik kodlayıcıların da gelen dosyaları zamanında TİG Veri Giriş Sistemine girmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere; daha önce tüm hastaneler (kamu,özel ve üniversite hastanelerinin) tarafından verilerin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerektiği genelge ve resmi yazılarla bildirilmiştir. TİG sistemine veri gönderme hususunda tüm hastane yönetimlerinin gerekli tedbirleri almaları ve süreç takiplerini yapmaları önem arz etmektedir.
    

Bu kapsamda;  2019 Yılı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Veri Gönderimi Dönem Kapatma Takvimi” oluşturulmuştur.
   

Hastanelerden tarafından TİG verilerinin (yatan hasta, günübirlik, BBAG, İBAG) gönderimi konusunda aşağıda yer alan dönem kapatma takvimine riayet edilmesi hususu;
    

Önemle rica olunur.Resmi Yazı

2019 Yılı TİG Veri Gönderimi Dönem Kapatma Takvimi