Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar Hakkında Duyuru
28 Eylül 2021


Bakanlığımıza yapılan başvurulardan; sağlık kurum ve kuruluşlarımızda verilen engelli sağlık raporlarının düzenlenmesinde, eski formatta düzenlenen raporlarının geçerlilik süresi ve yürürlüğe giren yeni mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair tereddütler hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle duyuruda yer alan hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 


Duyuru için Tıklayınız...