overlay

Başkanlığımız ile Kamu Hastaneler Kurumu İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı Arasında TİG Çalıştayı Gerçekleştirildi 13 Ağustos 2014, Ankara

TİG sistemi birçok gelişmiş ülkede; sağlık istatistikleri, geri ödeme yöntemi, yatırım ve planlamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de her geçen gün kullanımı giderek artan TİG sisteminin farkındalığının artırılması ve sisteme ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bu Kapsamda, TİG’in dünya ve Türkiye’deki gelişim süreci, klinik kodlama kalitesinin değerlendirilmesi, klinik yönetim ile kaynakların kullanılması, istatistiksel analizlerde aynı grup hastaneler arasındaki farklılığın değerlendirilmesi konuları başta olmak üzere bilgi sistem alt yapısından veri çekimi ve verilerin kullanımı konularını içeren çalıştay başarıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Programı