overlay

21. ICD 10- AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

9-13 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi; Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinden klinik kodlama adaylarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplam 5 gün süren eğitimde Bakanlığımız eğitimcileri tarafından, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiş olup eğitim sonunda değerlendirme sınavı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim sonunda gerçekleştirilen değerlendirme sınavı aynı zamanda şifre almaya hak kazanmak için bir baraj sınavı olup, klinik kodlamada kaliteli, tam ve doğru veri göndermeyi amaçlayan bir içerikte yapılmıştır. Değerlendirmede katılımcıların, klinik kodlama yapabilmek için yeterli olup olmadıkları göz önünde bulundurulmuştur.
Aşağıdaki listede sınav sonucu başarılı olup, şifre almaya hak kazanan katılımcılara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Önemle duyurulur.


21. Eğitim Sınav Sonuçları