24-28 Mart 2014 ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
30 Aralık 2020

20. ICD 10- AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

24-28 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi; Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinden toplam 100 klinik kodlama adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplam 5 gün süren eğitimde Bakanlığımız eğitimcileri tarafından, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiş olup eğitim sonunda değerlendirme sınavı gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirme sınavı aynı zamanda şifre almaya hak kazanmak için bir baraj sınavı olup,  klinik kodlamada kaliteli, tam ve doğru veri göndermeyi amaçlayan bir içerikte yapılmıştır. Değerlendirmede katılımcıların, klinik kodlama yapabilmek için yeterli olup olmadıkları göz önünde bulundurulmuş ve aldıkları puanlar çan eğrisi metoduna göre değerlendirilmiştir.

Aşağıdaki listede sınav sonucu başarılı olup, şifre almaya hak kazanan katılımcılar ile başarısız olanlar ve eğitime katılmayanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.Sınav Sonuçları