Ankara Üniversitesinde Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Semineri Gerçekleştirilecektir
30 Aralık 2020

Sağlık İstatistikleri, geri ödeme yöntemi, yatırım ve planlamalarında uluslar arası standartlarda kullanımı yaygın olan ve ülkemizde her geçen gün kullanımı giderek artan TİG Sisteminin farkındalığının artırılması ve sisteme ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bu güne kadar çoğunlukla fiilen sağlık hizmeti üreten sağlık çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz TİG eğitimlerinin kapsamı genişletilerek sağlık hizmetlerine yönelik eğitim alan üniversite öğrencilerinin de eğitim sürecine dâhil edilmesi planlanmıştır. Bu sayede Bakanlıkça yürütmekte olduğumuz TİG çalışmalarında farkındalığı artırmak ve çalışmalarımıza ivme kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımız ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle 04 Nisan 2014 Cuma günü Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik "Teşhis İlişkili Gruplar Semineri" düzenlenecektir.

Seminerde öğrencilere aşağıda belirtilen konu başlıklarında, Bakanlık Eğitimcileri tarafından sunumlar yapılacaktır.  

  • Hastane Ödeme Yöntemleri ve TİG
  • TİG'e Giriş ve ICD-10 AM Genel Kavramları
  • TİG Oluşum Süreci ve AR-DRG
  • Ülkemizde TİG Çalışmaları ve Hedefler
  • TİG İstatistiklerinin Kullanımı ve Önemi
  • Veri Giriş Programı ve TİG Bilgi İşlem Altyapısı