overlay

BBAG ve İBAG Hakkında Duyuru. Acele ve Önemli!!!

Bakanlığımıza bağlı ve TİG çalışmalarına dahil hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri karşılıklarının Global Bütçe uygulaması kapsamında adil ve etkin paylaştırılması için TİG çalışmaları önem arz etmektedir. Yatan hasta teşhis ve işlemlerinin TİG veri sistemine klinik kodlama yapılarak kayıtları yapılmaktadır. TİG' e dayalı ödeme sistemine ek olarak, polikliniklere ayaktan yapılan başvuruların Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBAG) ile günübirlik ve bir tedavi planı doğrultusunda tedavisi gerçekleştirilen hasta verilerinin İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar (İBAG) verisi olarak toplanmaktadır.

Bu kapsamda daha etkin ve nitelikli çalışmalar sürdürülmesi adına Daire Başkanlığımızca güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. BBAG ve İBAG verilerinin sisteme girişlerinde hastaların mensubu olduğu kurum bilgileri dikkate alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mensubu, Ücretli Hasta ve Diğer olarak tanımlanarak girişlerinin yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca, İBAG verilerine "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hizmetleri " eklenmiş olup, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) EK-9 Listesinde yer alan "P702679" kodu üzerinden faturalandırılan başvuru sayıları dikkate alınarak ilgili ayda girişleri yapılacaktır. 
 

Not: Yeni uygulamada BBAG ve İBAG verileri aşağıda ki şekilde ayrıştırılarak sisteme girişleri yapılacaktır. Hastane bilgi işlem birimlerinden veriler SGK Mensubu, Ücretli Hasta ve Diğer hastalar olarak ayrıştırılmış şekliyle talep edilmelidir. Hastane bilgi işlem birimlerinin konunun önemine binaen verileri uygun ve doğru şekilde TİG birimlerine iletmeleri gerekmektedir.


SGK Mensubu*: 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişileri ifade eder.


Ücretli Hasta**: Herhangi bir kurumun sunmuş olduğu sağlık hizmetini, sağlık sigortası kapsamında almayan, cepten ödeme ile sağlık kuruluşundan hizmet alan kişileri ifade eder.


Diğer***: SGK dışında anlaşma yapılan diğer kurum ve kuruluşların mensupları (Hastane/Birlik ile sağlık hizmet alımı sözleşmesi imzalayan Bankaların çalışanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile tedavisi yapılan ve fatura karşılığı Vakıf tarafından ödenen hastalar, diğer vb.)