overlay

Klinik Kodlama Kalite Değerlendirme Çalışmaları Başlamıştır!!!

Klinik Kodlama Kalite Değerlendirme Çalışmaları Başlamıştır

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmalarının doğru ve etkin işleyebilmesi adına klinik kodlama sürecinin tam, doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşımaktadır. Bakanlık olarak TİG çalışmalarının yapıldığı hastanelerde klinik kodlama kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda, Değerlendirici tespitine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Değerlendiricilerin belirlenmesi çalışmalarında;

1.      06-12 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen “ICD-10 AM İleri Klinik Kodlama Eğitimi (1. Grup)”  katılmış olup, Söz konusu eğitim sonunda değerlendirme sınavında yüksek başarı göstermek,

2.      Başkanlığımızca yapılan klinik kodlama verilerinin değerlendirmesinde standartlara uygun doğru ve tutarlı veri gönderimi yapmak.

Bu kriterlere göre tespit edilen 40 kişilik klinik kodlayıcı ekibi, Klinik Kodlama Değerlendiricileri olarak Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilmişlerdir.

Değerlendiriciler, klinik kodlama kalitesini arttırmak, kodlama hatalarını en alt seviyeye indirmek ve ihtiyaç duyulan eğitim konuları tespitinde bulunmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Yapılacak olan bu değerlendirmeler, değerlendirici grup sorumluları ve değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek hastanelere ve klinik kodlamacılara geri dönüşler yapılmak suretiyle kodlama kalitesine katkı sağlayacaktır.

Değerlendirme kapsamındaki Organizasyon Şeması:Not: Klinik kodlamacıların kodlamalarını yaparken giriş yapılan verilerin değerlendirmeye tabi tutulduğunu bilmeleri ve bu doğrultuda standartlara uygun veri yollamaları önem arz etmektedir.