overlay

TİG Dönem Sonlandırma Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Teşhis İlişkili Gruplar çalışmaları büyük bir ivmeyle devam etmektedir. TİG sisteminin en önemli ayağını hastanelerin verilerini zamanında ve eksiksiz yollaması oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışmaya dahil olan hastanelerin; tüm BBAG, İBAG ve yatan hastalara ait tüm TİG klinik kodlama verilerini tam ve doğru bir şekilde ilgili dönemin kapandığı ayı takip eden ayın 5. günü saat 17.00'ye  kadar göndermeleri gerekmektedir. Hastanelerin hak kaybına uğramaması ve sistemin doğru bir şekilde işlemesi adına veri yollama prosedürlerine uyulması ayrıca önem taşımaktadır. Hastane yönetimlerinin veri yollamada meydana gelebilecek aksaklıkları önlemesi adına gerekli tedbirleri alması ve aksaklıkları dönem kapanmadan önce Bakanlığımıza iletilmesi hususlarında;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.