Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Raporlarına Başvuru ve İtiraz Usulleri
28 Eylül 2021Terör, Kaza ve Yaralanmaya bağlı engelli sağlık kurulu raporlarına kimlerin başvurabileceği ve itiraz edebileceğine dair  başvurular Bakanlığımıza iletilmektedir.

Konuya dair yapılan duyuru için tıklayınız...