overlay

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı Kuruldu

Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) faaliyetleri, tüm ülke çapında sayıları 900'ü aşan miktarda Sağlık Bakanlığı hastanesinin klinik verilerinin toplanıp incelenmesi, uygun gruplara atanması ve bu temellerde yatan hastalara yönelik geri ödeme oranlarının belirlenmesi çalışmalarının yapılmasını içermektedir. Faaliyet kapsamına bakıldığında en göze çarpan, Bakanlığımıza bağlı hastanelerin yatan hasta geri ödemelerine doğrudan etki edecek verilerin oluşturulması çalışmalarıdır.

Tüm ülkemizin yatan hasta yükünün belirlenmesi, bu yük içerisindeki çeşitliliklerin analiz edilebilmesi, standart klinik tedavi yolarının bu veriler ışığında şekillendirilmesi, sağlık politikalarına doğrudan etki edebilecek yatan hastalara yönelik bölgesel sağlık değişkenlerinin tespit edilmesi, bu farklılıkların sadece klinik düzeyde tespitiyle kalmayıp maliyetler düzeyine taşınması büyük önem taşımaktadır.

Hem sağlık politikalarının şekillendirilmesi, hem geri ödemede global bütçe üzerinden adil dağıtım sağlanabilmesi açılarından önemli olan bu faaliyetlerin daha üst düzey bir yapılanma ile yerine getirilmesi amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı kurulmuştur.


Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge