overlay

TİG Maliyet Verileri Toplanması İle İlgili Süreler Hakkında Duyuru!!!

Sayın Yetkili Ve Görevli Arkadaşlarımız;

TİG Maliyetlendirme çalışması içerisinde yoğun bir tempoda ve özverili bir şekilde 24 Temmuz tarihinden itibaren çalışmaktasınız. Bu süreç içerisinde çeşitli sıkıntılarla ve zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu sürece katkılarınızdan olayı herkese teşekkür ediyoruz.
Bu gün yapmış olduğumuz değerlendirmeler itibari ile bir kısım hastanelerimizin verilerini tamamlamış veya tamamlamak üzere olduklarını gördük. Ancak bir kısım hastanemizde verilerimizde eksiklikler olduğunu da tespit ettik. Gönderilen ba
zı verilerde de eksiklikler olabilmektedir.
Yapılan çalışmanın verimliliği açısından aldığımız karar itibari ile son veri giriş tarihimizi uzatmış bulunmaktayız.

·         Medikal veri ve bir kısım verilerimizin en son 29.08.2012 tarihi Çarşamba günü saat 17:00’a kadar,
·         Veri toplama 03.09.2012 tarihi pazartesi günü 17:00’a kadar uzatılmıştır.

 

Bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklama aşağıda sunulmuştur. Belirtilen hususlara dikkat edilmesini önemle istirham etmekteyiz.               
Hastanelerin veri toplama durumları analiz edilip incelenmiş ve bu doğrultuda aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1. Veri toplama 03.09.2012 tarihi pazartesi günü 17:00’a kadar uzatılmıştır.

2. Medikal veri toplanması işleminin 29.08.2012 tarihi çarşamba günü saat 17:00’a kadar mutlaka tamamlanması gerekmektedir.

3. Birim bazında girilmesi gereken aşağıdaki gider çeşitlerinin 29.08.2012 tarihi çarşamba günü saat 17:00’a kadar mutlaka tamamlanması gerekmektedir.

 

· Diğer personel diğer ödemeleri (işçi)

· Diğer personel diğer ücret ve giderleri (memur)

· Diğer personel diğer ücret ve giderleri (sözleşmeli)

· Diğer personel ödenekler (geçici personel)

· Diğer personel ödül ve ikramiyeler (memur)

· Diğer personel ödül ve ikramiyeler (sözleşmeli)

· Diğer personel ödül ve ikramiyeleri (işçi)

· Diğer personel temel maaşlar (memur)

· Diğer personel ücret (işçi)

· Diğer personel ücretler (sözleşmeli)

· Diğer sağlık personeli diğer ödemeleri (işçi)

· Diğer sağlık personeli diğer ücret ve giderleri (memur)

· Diğer sağlık personeli diğer ücret ve giderleri (sözleşmeli)

· Diğer sağlık personeli ödül ve ikramiyeler (memur)

· Diğer sağlık personeli ödül ve ikramiyeler (sözleşmeli)

· Diğer sağlık personeli ödül ve ikramiyeleri (işçi)

· Diğer sağlık personeli temel maaşlar (memur)

· Diğer sağlık personeli ücret (işçi)

· Diğer sağlık personeli ücretler (geçici personel)

· Diğer sağlık personeli ücretler (sözleşmeli)

· Hekim diğer ödemeleri (işçi)

· Hekim diğer ücret ve giderleri (memur)

· Hekim diğer ücret ve giderleri (sözleşmeli)

· Hekim ödül ve ikramiyeler (memur)

· Hekim ödül ve ikramiyeler (sözleşmeli)

· Hekim ödül ve ikramiyeleri (işçi)

· Hekim temel maaşlar (memur)

· Hekim ücret (işçi)

· Hekim ücretler (geçici personel)

· Hekim ücretler (sözleşmeli)

· Hemşire diğer ödemeleri (işçi)

· Hemşire diğer ücret ve giderleri (memur)

· Hemşire diğer ücret ve giderleri (sözleşmeli)

· Hemşire ödül ve ikramiyeler (memur)

· Hemşire ödül ve ikramiyeler (sözleşmeli)

· Hemşire ödül ve ikramiyeleri (işçi)

· Hemşire temel maaşlar (memur)

· Hemşire ücret (işçi)

· Hemşire ücretler (geçici personel)

· Hemşire ücretler (sözleşmeli)

· İlaç giderleri

· Laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme giderleri

· Ortez malzeme giderleri

· Protez malzeme giderleri

· Tıbbi malzeme giderleri

· Yolluklar

4. Birim bazında girilmesi gereken aşağıdaki gider çeşitlerinin 30.08.2012 tarihi perşembe günü saat 17:00’a kadar mutlaka tamamlanması gerekmektedir

· Biyomedikal malzeme giderleri

· Dışarıdan sağlanan ameliyathane hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan diğer sağlık personeli hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan görüntüleme hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan hekim hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan hemşire hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan klinik hizmetler

· Dışarıdan sağlanan laboratuvar hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan poliklinik hizmetleri

· Dışarıdan sağlanan yoğun bakım hizmetleri

5. Dağıtım anahtarı değerlerini 30.08.2012 tarihi perşembe günü saat 17:00’a kadar mutlaka tamamlanması gerekmektedir.