overlay

TİG Bilgilendirme Rehberi Yayınlanmıştır

Sağlık yöneticilerine, hekimlere, klinik kodlayıcılara ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik TİG Bilgilendirme Rehberi hazırlanmıştır.