overlay

Genel Sekreterliklerin Dikkatine!!! TİG Klinik Kodlama Temel Eğitimi Gerçekleştirilecektir

TKHK’na bağlı tüm yataklı tedavi kurumları 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren TİG sistemine veri göndereceklerdir. Bu kapsamda EK-1’de yer alan hastanelerin de 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren sisteme dahil edilmesi suretiyle veri göndermeleri gerekmektedir.
Bundan dolayı 2015 Şubat ayı içerisinde sisteme yeni dahil edilen ve klinik kodlayıcı ihtiyacı olan kamu hastanelerine yönelik  "ICD-10 AM Klinik Kodlama Temel Eğitimi” düzenlenecektir.

Eğitim Başvurusu ve Talep Toplama
- EK-1 listede yer alan D grubu hastanelerden eğitime 1(bir) personelin katılımı sağlanmalıdır.
- Genel Sekreterlikler, E1 Grubu hastanelerde klinik kodlamanın ne şekilde yapılacağına; aylık taburcu olan hasta sayısı, personel durumu, coğrafi konumu vb. noktaları göz önünde bulundurarak karar verecektir. (Genel Sekreterlikler aylık taburcu edilen hasta sayısını dikkate alarak E1 grubu hastanelerin klinik kodlamasının TİG birimi bulunan hastanelerdeki mevcut klinik kodlayıcı personel aracılığıyla mı, yoksa hastane bünyesinde eğitim almış klinik kodlayıcı personelle mi yaptırılacağına karar vermek suretiyle ihtiyaç tespitini yapacaktır).
- TİG sistemine dahil olup, klinik kodlamacı ihtiyacı olan kamu hastaneleri (A,B,C rolüne sahip) de eğitime başvuru yapabilir.
- Eğitime katılımla ilgili kontenjan sınırlaması olacağı için başvuru yapacak kurumların katılımcı adaylarını daha önceden eğitim almamış kişilerden seçmesi önem arz etmektedir.
- Eğitime gönderilecek personelin öncelikli olarak Tıbbi Sekreterlik kadrosunda olması uygun olacaktır.
- Genel Sekreterlik yöneticileri (Genel Sekreter, İdari, Mali veya Tıbbi Hizmetler Başkanları) kurumsal mail adreslerinden eğitime katılacak personel bildirimini EK-2 de yer alan formu doldurarak  tig@saglik.gov.tr adresine en geç 16 Ocak 2015 günü saat 17:00’ ye kadar göndereceklerdir. 
- Bireysel başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Nihai liste ise 20 Ocak 2015 tarihinde saat 15:00’ da www.tig.saglik.gov.tr web sayfasından duyurulacaktır.

Eğitime Hazırlık Çalışmaları
Nihai listede ismi açıklanan klinik kodlayıcı adayları;
- 20 Ocak-06 Şubat 2015 tarihleri arasında en az 7 (yedi) iş günü,
- TİG ile ilgili temel kavramlar, TİG veri giriş programının kullanımı ve klinik kodlama mantığı hakkında bilgi almaları amacıyla,
- TİG sistemine dahil olan hastaneler; kendi hastanelerinin TİG Biriminde
- Sisteme yeni dahil edilecek hastaneler; TİG Birimi bulunan ve uygun görülen başka bir hastanede görevlendirileceklerdir.
- Eğitime gelirken, Hastane TİG Birimlerinde en az 7(yedi) iş günü hazırlık çalışması yapıldığına dair hastane yönetiminden aldıkları resmi yazıyı da yanlarında bulunduracaklardır.
http://www.tig.saglik.gov.tr/belge/1-38614/sunumlar.html adresinde yer alan eğitim sunumlarını okumaları gereklidir.
- Ayrıca,  rollerine göre D ve E1 (EK-2) grubunda  yer alan katılımcılar  EK-3’te yer alan “TİG Yönetici Formunu” doldurarak  eğitime getireceklerdir.

Not: Eğitim tarihi ve organizasyon ile ilgili bilgiler ayrıca bildirilecektir.

EK-1 : TİG sistemine Dahil Edilecek D grubu ve E1 Hastaneleri
EK-2 : TİG Klinik Kodlama Temel Eğitimi Genel Sekreterlik Personel Bilgi Formu
EK- 3: TİG Yönetici Formu