Özel Hastanelerin TİG Sistemine Veri Göndermesi Hakkında Resmi Yazı!!!
30 Aralık 2020

Özel hastanelere uzman tabip ek kadro dağıtımında TİG verilerinin kullanılması planlandığından, TİG sistemine yatan hasta verilerinin zamanında, doğru ve eksiksiz olarak gönderilmesi özel hastanelerin hak kaybına uğramaması açısından önem arz etmektedir.
 
İlgili Resmi Yazıya Ulaşmak için
Tıklayınız.