Aralık 2014 ile Ocak 2015 Dönemleri TİG Verisi Gönderme Durumları
30 Aralık 2020

TİG çalışmaları kapsamında ilgili aya ait bütün ayaktan ve yatan hasta tedavi verilerinin tam, doğru ve zamanında sisteme kayıtları yapılması önem arz etmektedir.

TİG veri sistemine Aralık 2014 ve Ocak 2015’te veri gönderen kamu, özel ve üniversite hastanelerinin TİG Yatan Hasta, BBAG ve İBAG verileri yayınlanmıştır.

 

İlgili verilere ulaşmak için aşağıdaki dönemlere TIKLAYINIZ;

ARALIK 2014

OCAK 2015