3.İleri Klinik Kodlama Eğitimi Ankara'da Düzenlenecektir. 07-10 Nisan 2015, Ankara
30 Aralık 2020

Genel Müdürlüğümüzce klinik kodlama kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir ayağını da, ICD-10 AM Temel Klinik Kodlama Eğitimi almış ve aktif kodlama yapmakta olan klinik kodlayıcılara İleri Klinik Kodlama Eğitimi verilmesi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda düzenlenecek İleri Klinik Kodlama Eğitimlerine Kamu, özel ve Üniversiteden olmak üzere toplam 518 Klinik Kodlayıcı başvuru yapmıştır.

Başvuru yapan Klinik Kodlayıcılar Genel Müdürlüğümüzce belirlenen kriterlere göre gözden geçirilmek suretiyle uygun olan başvurulardan aday havuzu oluşturulmuştur. Düzenlenecek eğitime kontenjan durumuna göre aday havuzunda yer alan Klinik Kodlayıcılar arasından seçim yapılmıştır ve eğitime 24 kodlayıcı alınacaktır. Bundan sonrada eğitimler süreklilik arz edecek olup, Aday Havuzunda yer alan tüm Klinik Kodlayıcılar belli periyotlarda eğitime alınacaktır.

Asil katılımcı listesinde yer alanların en geç 23 Mart 2015 tarihi saat 17:00'a kadar katılım durumlarını tig@saglik.gov.tr e-posta adresine yazılı olarakbildirmeleri ve 0312 458 50 12 numaralı telefonu arayıp teyit ettirmeleri gerekmektedir. Mazereti dolayısıyla katılamayanların veya bildirimde bulunmayanların yerine yedek katılımcı listesinden sırasıyla eksik kontenjan sayısı kadar kişi alınacaktır.

Eğitim mekanı web sayfamızda bilahare ilan edilecektir.

Düzenlenecek eğitime ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

Katılımcı Listesi-Asil

Katılımcı Listesi-Yedek

Eğitimciler

Eğitim Programı

Eğitim Kuralları-Genel

Eğitim Kuralları-Özel(Eğitimde İlan Edilecektir)