overlay

Şubat 2015 Dönemine Ait Hastanelerin TİG Veri Gönderim Durumları

TİG çalışmaları kapsamında ilgili aya ait bütün ayaktan ve yatan hasta tedavi verilerinin tam, doğru ve zamanında sisteme kayıtları yapılması önem arz etmektedir.

TİG veri sistemine Şubat 2015’te veri gönderen kamu, özel ve üniversite hastanelerinin TİG Yatan Hasta, BBAG ve İBAG verileri yayınlanmıştır.

Şubat 2015