Genel Sekreterliklerin Dikkatine!!! TİG Panel “Genel Sekreterlik Girişi” Hakkında Duyuru!
30 Aralık 2020

TİG çalışmaları kapsamında; Genel Sekreterliklerin http://panel.tig.gov.tr/adresindeki“Genel Sekreterlik Girişi”aktif hale getirilecektir. Bu kapsamda bu ekrandan;

-          Genel Sekreterliklerin bünyesinde TİG Sistemine dahil olan hastanelerin yatan hasta TİG verileri, BBAG( Branş Bazlı Ayaktan Gruplar) ve İBAG (İşlem Bazlı Ayaktan Gruplar) verileri Genel Sekreterlik tarafından izlenebilecektir. 

            -          Hastanelerdeki klinik kollayıcıların hastane değişikliklerinin yapılması ve şifrelerinin aktif/pasif hale getirilmesi işlemleri Genel Sekreterlik tarafından gerçekleştirilecektir.

-          Bu işlemler Genel Sekreterlikler bünyesinde görev yapan personel tarafından yerine getirilecektir.

Genel Sekreterlikler adına bu işlemleri yürütecek olan personel bilgilerinin EK-1 de yer alan form doldurularak, tig@saglik.gov.tr adresine en geç 13.04.2015 günü saat 17:00’ye kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur…

Genel Sekretrlik Görevli Personel Formu.xlsx