TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikasyon Programı Hakkında Duyuru !
30 Aralık 2020

Sertifikalı eğitim alanları ve bu alanlarda eğitim programlarının standartları ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği”kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda Daire Başkanlığımız;  TİG çalışmalarının temelini oluşturan yatan hasta klinik verilerinin girişi standartlarının ve sertifikalı eğitim alanlarının belirlenmesi için TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikasyon Programı” başvurusunu 05.03.2015 tarihinde ilgili birimlere iletmiş bulunmaktadır.

Sertifikasyon süreci ile ilgili gelişmeler Genel Müdürlüğümüz tarafından duyurulacaktır.