“TİG Branş ve MTS Odaklı Çalıştaylar” düzenlenecektir!
30 Aralık 2020

Genel Müdürlüğümüzce, klinik kodlama sürecinin tam, doğru ve içerik olarak analiz edilebilir düzeyde olmasını arttıracak faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerden biri olan İleri Klinik Kodlama Eğitimleri; kodlayıcıların tanı ve işlem olarak karmaşık vakalar düzeyinde kodlama standartlarını pekiştirmesi üzerine çözüm önerileri sunmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce 3. sü düzenlenen ileri klinik kodlama eğitimi, bilgisayar sistemi destekli uygulamasıyla klinik kodlama kalitesini artırma çalışmalarında yenilikler ortaya koymanın gerekliliğini göstermiştir.

Klinik kodlama kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmaların bileşenlerinden birini de Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecek olanTİG Branş ve Majör Tanı Sınıfı (MTS) Odaklı Çalıştaylar” olacaktır. Bu çalıştayların branş ve MTS odaklı konuları içerecek şekilde konusunda uzman katılımcılar ile yapılması planlanmaktadır. Çalışmalar sonucunda her branş ve MTS’ ye ait “Branş Odaklı Klinik Kodlama Rehberleri” hazırlanacaktır. Ayrıca söz konusu çalışmayla Avustralya Hükümetine bağlı IHPA(The Independent Hospital Pricing Authority)’dan alınan lisans kapsamında ICD 10-AM 7.0 yeni versiyonu ile AR-DRG 6.0 yeni versiyonunun adaptasyon sürecine de hazırlık ve alt yapı çalışması yapılmış olacaktır.

Kliniklerde branş uzmanları ile sağlık personelinin TİG ve klinik kodlamaya olan farkındalıklarının artırılması, klinik kodlamada güncel tanı ve işlem yaklaşımlarının ortaya konması ve böylelikle nitelikli doğru klinik verilere ulaşılması TİG çalışmalarını daha ileriye taşıyacaktır. Bu doğrultuda yapılması planlanan çalıştayların tarihleri ve içeriği web sayfamızdan bilahare ilan edilecektir.

Önemle duyurulur.