overlay

Mart 2015 Dönemine Ait Hastanelerin TİG Veri Gönderim Durumları

TİG çalışmaları kapsamında ilgili aya ait bütün ayaktan ve yatan hasta tedavi verilerinin tam, doğru ve zamanında sisteme kayıtları yapılması önem arz etmektedir.

TİG veri sistemine Mart 2015’te veri gönderen kamu, özel ve üniversite hastanelerinin TİG Yatan Hasta, BBAG ve İBAG verileri yayınlanmıştır.

Not: Bu çalışmanın her türlü yayın hakkı T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne aittir. Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çalışmanın tümü ve ya bir kısmı herhangi bir ortamda yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. 


Mart_2015_Kamu Hastaneleri_TİG verileri.pdf
Mart_ 2015_Özel_Hastaneleri_TİG verileri.pdf
Mart_2015_Üniversite_Hastaneleri_TİG_Verileri.pdf