overlay

Genel Müdürlüğümüzce “Kadın Doğum ve Yenidoğan” Ana Temalı 1. TİG Branş ve MTS Odaklı Çalıştay Düzenlenecektir…

Klinik kodlama kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmaların bileşenlerinden birini oluşturan ve Genel Müdürlüğümüzce birincisi gerçekleştirilecek olan "Kadın Doğum ve Yenidoğan" ana temalı TİG Branş ve MTS Odaklı Çalıştayı 27 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.


Çalıştaya katılım için kişisel veya kurumsal başvuru kabul edilmeyecek olup; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenen kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Çalıştay sonucunda oluşturulan "Kadın Doğum ve Yenidoğan Klinik Kodlama Rehberi” tüm klinik kodlayıcılarla paylaşılacaktır.


Önemle duyurulur.