overlay

Kadın Doğum ve Yenidoğan ana temalı 1.TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Çalıştayı Gerçekleştirildi. 27 Mayıs 2015, Ankara

    Klinik kodlama kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya ve nitelikli doğru klinik verilere ulaşmaya yönelik çalışmaların bileşenlerinden birini oluşturan Kadın Doğum ve Yenidoğan ana temalı 1.TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Çalıştayı, konusunda uzman klinik kodlayıcı ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katılımıyla 27 Mayıs 2015 tarihinde Ankarada başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Kadın Doğum ve Yenidoğana ait tüm standartlar gözden geçirilmiş olup; ilgili branşa ait hazırlanacak rehberin temel çerçevesi belirlenmiştir.

   Ayrıca Avustralya Hükümetine bağlı IHPA (The Independent Hospital Pricing Authority)dan alınan lisans kapsamında ICD 10-AM 7.0 yeni versiyonundaki değişiklikler de incelenmiştir. 

    Önemle duyurulur.