overlay

TİG Panelde Genel Sekreterlik Modülü Aktif Hale Getirilmiştir!!!

Bakanlığımız tarafından klinik faaliyetle ilişkili sağlık istatistiklerinin oluşturulması, sağlık politikalarının geliştirilmesi, geri ödeme yöntemi, araştırma ve planlamalarda kullanılmak üzere Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) çalışmaları büyük bir ivmeyle devam etmektedir. 

Bu kapsamda TİG Panelde “Genel Sekreterlik” modülü revize edilmiş olup her Genel Sekreterlik bünyesinde modül sorumlusu belirlenerek Genel Müdürlüğümüze bildirilmiş ve her sorumluya şifre tanımlanması yapılmıştır.

Tüm Genel Sekreterliklere bu modül üzerinden aşağıda yer alan hususlarda yetkilendirme yapılmıştır.

  • Sağlık Tesisi TİG sorumlu yöneticisi tanımlama, değiştirme
  • Klinik kodlayıcı aktif-pasif işlemleri
  • Kurum değiştirme ve Genel Sekreterlik ile ilişik kesme
  • Sağlık Tesisi tarafından yapılan TİG eğitim taleplerini onaylama
  • Bağlı Sağlık Tesislerinin BBAG&IBAG sonuçlarını görme ve excel formatında alma
  • Bağlı Sağlık Tesislerinin TİG (Yatan Hasta) raporlarını görme ve excel formatında çıktı alma