overlay

“Kadın Doğum ve Yenidoğan” Ana Temalı 1.TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı Yayımlanmıştır.

Klinik kodlama kalitesini arttırmaya ve standartlarda açıklanması gereken kurallara yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştaylar düzenlenmeye başlamıştır. Bunlardan ilki olan  "Kadın Doğum ve Yenidoğan" ana temalı çalıştay Mayıs ayı sonunda Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştayda, kadın doğum ve yenidoğan branşlarına ait yapılan kodlamalarda tespit edilen hatalar, sahadan gelen problemler ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri çerçevesinde ICD-10 AM kodlama standartları detaylı şekilde incelenmiş ve bunun sonucunda 1.TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı hazırlanmıştır.


Çalışmada emeği geçen eğitimci ve klinik kollayıcılara te
şekkür eder, klinik kodlama sürecine katkı sağlamasını temenni ederiz.

1.TİG Branş ve MTS (Majör Tanı Sınıfı) Odaklı Çalıştay Dokümanı için tıklayınız.