overlay

TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları Onaylandı!!

Teşhis İlişkili Gruplar sisteminin temelini oluşturan Klinik Kodlama faaliyeti,   Kodlama Standartlarının öğretildiği yoğun bir eğitim programı sürecinden geçmiş ve başarılı olmuş Klinik Kodlayıcılar marifetiyle yürütülmektedir. Klinik Kodlama faaliyetinin kurumsallaşması ve Klinik Kodlayıcıların Sertifikalandırılması önem arz ettiğinden Daire Başkanlığımız bir dizi çalışma başlatmış olup Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını hazırlayarak İlgili Birime başvuruda bulunmuştur.

Bu kapsamda; TİG (Teşhis İlişkili Gruplar)Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı 04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında Sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş ve Bakanlık Makamının 16/10/2015 tarihli ve 888 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.

16/10/2015 tarihinden itibaren “ICD-10 AM Temel Klinik Kodlama Eğitimi”ne katılacak olan adaylar Sertifikalı Eğitim Programı Standartları esas alınarak eğitimlere alınacaktır. Ayrıca mevcut Klinik Kodlayıcıların da Sertifikalandırılması amacıyla da bir dizi çalışma yapılacak olup detaylı bilgilendirme bilahare ilan edilecektir.

TİG (Teşhis İlişkili Gruplar)Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı  Standartlarını görmek için tıklayınız.

Önemle Duyurulur.