overlay

“5. İleri Klinik Kodlama Eğitimi” Başvuru Süreci Başlamıştır.

Klinik kodlama kalitesini arttırmak amacıyla Teşhis İlişkili Gruplar çalışmaları kapsamında "ICD 10 AM Temel Klinik Kodlama Eğitimi" almış olan kamu, özel ve üniversite hastanelerinde görev yapan Klinik Kodlayıcılara yönelik, 16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankarada “5. İleri Klinik Kodlama Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

 

İleri Klinik Kodlama Eğitimi Başvurusu için izlenecek adımlar

TKHK'ya bağlı kamu hastanelerinde görev yapan Klinik Kodlayıcıların, başvuruları 2 adımda gerçekleştirilecektir:

1.Adım: Hastane TİG Yöneticisinin yapması gereken işlemler:

Eğitime katılması talep edilen Klinik Kodlayıcının bağlı bulunduğu hastanenin “TİG Yöneticisi” tarafından;

  • panel.tig.gov.tr adresinden “Sağlık Tesisi TİG Yönetici Girişi”nden giriş yapılır.
  • “Klinik Kodlayıcı Listesi”  sekmesine tıklanır.
  • Daha sonra, eğitime katılması talep edilen Klinik Kodlayıcı için ”Detay“ bölümüne tıklanır.
  • “İleri Eğitim Talebi” işaretlenir.
  • Son olarak da, “Kaydet” butonuna tıklanarak TİG Yöneticisi adımı tamamlanır.

2.Adım: TİG Genel Sekreterlik Sorumlusunun yapması gereken işlemler:

Eğitime katılması talep edilen Klinik Kodlayıcının bağlı bulunduğu Genel Sekreterliğin“TİG Genel Sekreterlik Sorumlusu” tarafından;

  • panel.tig.gov.tr adresinden “Genel Sekreterlik Girişi”nden giriş yapılır.
  • “Eğitim Talep Onay ” tıklanır.
  • “İleri Eğitim Onay Listesi” nden eğitime katılması uygun bulunan Klinik Kodlayıcılar için onay verilerek Genel Sekreterlik adımı tamamlanır.

 

Üniversite ve özel hastanelerin TİG Birimleri bünyesinde görev yapan Klinik Kodlayıcılar ise;  eğitim taleplerini sadece 1. Adımı tamamlayarak gerçekleştirecektir.

Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2015-04 Kasım 2015

Katılımcı Listesinin İlanı: 6 Kasım 2015

Önemle Duyurulur.

Not: Başvurusu kabul edilip eğitime katılacak Klinik Kodlayıcıların görevlendirmeleri kendi kurumlarınca yapılacak olup ulaşım ve konaklama giderleri harcırah mevzuatı çerçevesinde yapılacaktır.